Rozvojový program pre úspešné zvládnutie najväčšej výzvy súčasnosti
– digitálnej transformácie podniku.

Industry 4.0 pod taktovkou top manažéra

Program je určený pre

top manažérov priemyselných spoločností a ich najbližších spolupracovníkov zodpovedných za digitálnu transformáciu (doporučená účasť – dvojica za firmu)

Lektori

špičkoví odborníci zo Slovenska i zahraničia, experti zo SOVA Digital,

Cena

1890 € (bez DPH) /3 workshopy /osoba
Za každého ďalšieho účastníka z jedného podniku je zľava 50%.

Garant

SOVA Digital – líder Industry 4.0 na Slovensku

Forma

riadené workshopy, moderované diskusie, neformálne rozhovory, prezentácie, špeciálne aktivity
Maximálny počet účastníkov programu je 12 osôb.

Začiatok

 1. workshop/ Košice  23.-24.4.2020
  v súvislosti s opatreniami ohľadom COVID-19 je termín 1. workshopu odložený – budeme vás včas informovať o náhradnom termíne konania
 2. workshop/ presný termín sa upresní na 1. workshope
 3. workshop/ presný termín sa upresní na 2. workshope

Účastník získa

 • reálnu metodiku riadenia procesu digitálnej transformácie ich podniku
 • znalosti ako hľadať a nachádzať príležitosti rozvoja svojho podniku
 • zaujímavé tipy, príklady z praxe a rady odborníkov na digitálnu transformáciu
 • kontakty na partnerov pre zdieľanie skúseností, dobrých nápadov, dosiahnutých výsledkov a ďalšiu diskusiu v tejto téme
 • vysokú dávku nadšenia pre pokračovanie v inovačnom rozvoji podniku

TÉMY WORKSHOPOV

1. workshop

Východiská a príležitosti pre digitálnu transformáciu priemyselného podniku

 • základné pojmy a význam Industry 4.0 a digitálnej transformácie
  • čo to je Industry 4.0 a digitálna transformácia, základné pojmy a princípy
  • čo má byť cieľom digitálnej transformácie podniku
  • digitálna transformácia je agendou TOP manažmentu podniku
  • nové princípy organizácie a riadenia podnikov s podporou digitálnych technológií
 • praktická stránka Industry 4.0
  • kde má manažment hľadať príležitosti pre digitálnu transformáciu
  • príklady praktických aplikácií implementácie digitálnej transformácie, ukážky možností v TestBed 4.0 v Košiciach
 • riziká a bariéry v procese digitálnej transformácie podniku
 • príležitosti pre váš podnik
  • nájdenie reálnych východísk a potrieb vášho podniku
  • identifikácia a vyhodnotenie príležitostí vhodných pre digitálnu transformáciu vášho podniku

 

Domáca úloha: zostaviť tím najlepších ľudí a posúdiť príležitosti vhodné pre digitálnu transformáciu vášho podniku

2. workshop

Technologická, procesná a dátová realizácia digitálnej transformácie

 • vyhodnotenie a diskusia o príležitostiach vhodných pre digitálnu transformáciu vášho podniku
 • digitálne technológie aplikovateľné v bežnom priemyselnom podniku
 • väzby digitálnych technológií na podnikové procesy
 • transformácia dát na informácie dôležité pre manažérske rozhodnutia
 • príklady digitalizácie podnikových procesov
 • ekonomika a návratnosť aplikácie digitálnej transformácie
 • hľadanie najväčších príležitostí digitalizácie vo vašom podniku, ktoré ste identifikovali na 1. workshope, resp. ste upravili ako domácu úlohu
 • posudzovanie a vyhodnocovanie najvhodnejšieho digitálneho riešenia pre váš podnik
 • tvorba modelu ideálneho fungovania priemyselného podniku
 • model ideálneho, vysnívaného fungovania vášho podniku

 

Domáca úloha: zostaviť tím najlepších ľudí a upraviť ideálny model fungovania vášho podniku

3. workshop

Vytvorenie podmienok a naštartovanie digitálnej transformácie podniku

 • firemná kultúra ako základ udržateľného firemného rozvoja a firemného úspechu
 • transformácia pracovníkov pre nové podmienky
  • nové požiadavky na pracovné pozície a nové posty
  • práca s talentami, podnikové vzdelávanie, celoživotné vzdelávanie z pohľadu podniku
 • digitálna transformácia podniku je poháňaná fungujúcim inovačným manažmentom
  • rola a postavenie digitálnej transformácie v rámci celopodnikového riadenia inovácií
  • príklady inovačného manažmentu z prostredia slovenského priemyslu
  • návrh vlastného konceptu individuálneho inovačného modelu pre váš podnik
 • digitálna transformácia vašej spoločnosti
  • predstavenie ideálneho modelu fungovania vášho podniku – diskusia
  • definovanie cieľov digitálnej transformácie vášho podniku
  • nastavenie postupnosti digitálnej transformácie vášho podniku (stratégia, tím, kultúra, meranie a kontrola)
  • strategický plán digitálnej transformácie vášho podniku

 

Domáca úloha: konzultácia zástupcov SOVA Digital vo vašej spoločnosti

PRIHLÁŠKA

Mená, priezviská, funkcie vo firme a mailové adresy účastníkov (povinné)

Názov firmy

Adresa firmy

IČO

DIČ

IČ DPH

E-mail na zaslanie faktúry

Poznámka

KTO VIDÍ MOŽNOSTI,

POZNÁ RIEŠENIE.