Skip to main content

TestBed 4.0

je unikátne pracovisko orientované na riešenie praktických
potrieb priemyslu z oblasti Industry 4.0

Predstavujeme TestBed 4.0

Najbližšie aktivity

There are no upcoming events at this time

Prezrieť celý kalendár

ČO SI V SPOLUPRÁCI S NAMI MÔŽETE VYRIEŠIŤ:

navrhnúť a overiť koncept riešenia (pracoviska, prevádzky, haly, skladu…)
optimalizovať existujúce výrobné a logistické procesy (od drobných úkonov až po celé prevádzky)
digitálne overiť činnosť konštruovaného výrobku, pracoviska, linky ešte pred zahájením jeho výroby (odporučené pre zariadenia, ktoré používajú riadiace prvky PLC)
odladiť si vaše toky dát vo fabrike
navrhnúť aktívnu (smart) vizualizáciu dát (stav vo výrobe, v rozpracovanosti, vyťaženosti pracovísk…)
navrhnúť zber dát a vyhodnocovanie dát pomocou IoT, a porovnať konvenčné riešenia zberu dát s IoT riešeniami
overiť si reálnosť pripravovanej investície
vývoj digitalizovaných aplikácií na mieru
inšpirovať sa na nové inovácie

VYTVORENÉ PRE SPOLUPRÁCU

TestBed 4.0 je špecializované pracovisko, orientované na riešenie praktických potrieb priemyslu v oblasti Industry 4.0, vytváranie spolupráce priemyslu a univerzít, a zapájanie mladých talentovaných študentov do riešenia praktických potrieb praxe. Ambíciou TestBed 4.0 je poskytovať reálne výstupy, informácie a podporu pre priemyselné podniky, a rozvíjať vedomosti v oblasti Industry 4.0.

TestBed JE URČENÝ PRE

  • priemysel s diskrétnou výrobou
  • malé, stredné a veľké firmy
  • univerzity a ich pracovníkov i študentov
  • záujemcov z praxe

TestBed ODBORNE ZABEZPEČUJE

viac ako 100 odborníkov:

TestBed JE POSTAVENÝ NA RIEŠENIACH

HLAVNÉ POSLANIE

Riešenie praktických potrieb priemyslu v oblasti Industry 4.0
Vzdelávanie študentov a zapájanie mladých talentovaných ľudí do riešenia praktických potrieb praxe
Vzdelávanie pre prax
Vytváranie spolupráce priemyslu a univerzít
Výskum a vývoj aplikácií Industry 4.0
TestBed

 

PRE PRIEMYSEL

Riešenie praktických
potrieb priemyslu
v oblasti Industry 4.0

 

TestBed

 

PRE ŠTUDENTOV

Vzdelávanie študentov a zapájanie mladých talentovaných ľudí do riešenia praktických potrieb praxe

 

TestBed

 

VZDELÁVANIE PRE PRAX

Súbor vzdelávania poskytovaný pre prax pokrýva potreby top manažmentu, lídrov Industry 4.0, špecialistov…

 

Očakávame, že TestBed 4.0 prinesie priemyslu pozoruhodné výsledky

Martin MorháčPredseda predstavenstva SOVA Digital
Prečítať rozhovor