TestBed 4.0

je unikátne pracovisko orientované na riešenie praktických
potrieb priemyslu z oblasti Industry 4.0

NAJBLIŽŠIE AKCIE

Industry 4.0 pod taktovkou top manažéra

Rozvojový program pre úspešné zvládnutie najväčšej výzvy súčasnosti – digitálnej transformácie podniku.

Séria 3 špeciálnych workshopov určených pre top manažérov priemyselných firiem.

Viac informácií

VYTVORENÉ PRE SPOLUPRÁCU

TestBed 4.0 je špecializované pracovisko, orientované na riešenie praktických potrieb priemyslu v oblasti Industry 4.0, vytváranie spolupráce priemyslu a univerzít, a zapájanie mladých talentovaných študentov do riešenia praktických potrieb praxe. Ambíciou TestBed 4.0 je poskytovať reálne výstupy, informácie a podporu pre priemyselné podniky, a rozvíjať vedomosti v oblasti Industry 4.0.

TestBed JE URČENÝ PRE

  • priemysel s diskrétnou výrobou
  • malé, stredné a veľké firmy
  • univerzity a ich pracovníkov i študentov
  • záujemcov z praxe

TestBed ODBORNE ZABEZPEČUJE

viac ako 100 odborníkov:

  • špecialisti SOVA Group (spoločnosti SOVA Digital, CITO Digital, SIDAT Digital)
  • partneri z praxe – spoločnosť SIDAT
  • pracovníci technických univerzít
  • špecialisti zo Slovenska i zahraničia

TestBed JE POSTAVENÝ NA RIEŠENIACH

HLAVNÉ POSLANIE

Riešenie praktických potrieb priemyslu v oblasti Industry 4.0
Vzdelávanie študentov a zapájanie mladých talentovaných ľudí do riešenia praktických potrieb praxe
Vzdelávanie pre prax
Vytváranie spolupráce priemyslu a univerzít
Výskum a vývoj aplikácií Industry 4.0
TestBed

 

PRE PRIEMYSEL

Riešenie praktických
potrieb priemyslu
v oblasti Industry 4.0

 

TestBed

 

PRE ŠTUDENTOV

Vzdelávanie študentov a zapájanie mladých talentovaných ľudí do riešenia praktických potrieb praxe

 

TestBed

 

VZDELÁVANIE PRE PRAX

Súbor vzdelávania poskytovaný pre prax pokrýva potreby top manažmentu, lídrov Industry 4.0, špecialistov…

 

Očakávame, že TestBed 4.0 prinesie priemyslu pozoruhodné výsledky

Martin MorháčPredseda predstavenstva SOVA Digital
Prečítať rozhovor