Skip to main content
Pre priemysel

Riešenie praktických potrieb priemyslu v oblasti Industry 4.0

TestBed poskytuje služby pre priemysel, ktoré umožnia firmám navrhnúť, testovať a optimalizovať riešenia aplikácií Industry 4.0 vytvorené na ich mieru. Pracovisko umožňuje v laboratórnych podmienkach veľmi blízkych realite vytvárať množstvo variant riešení a vybrať si overené, to najvhodnejšie. Firmy sa tak vyhnú mnohým rizikám, a dokážu rýchlo a veľmi efektívne navrhovať, overovať a implementovať inovácie svojich prevádzok. TestBed 4.0 je vytorený pre veľmi širokú škálu situácií a aplikácií digitalizácie bežných i špecifických potrieb každého priemyselného podniku.

Obrovskou prednosťou TestBed 4.0 je odborné zázemie reprezentujúce už pri jeho otvorení viac než 100 odborníkov, z ktorých sa vždy pri riešení každej úlohy vyskladá špecializovaný tím, schopný ju efektívne vyriešiť. V spolupráci so špecialistami TestBed 4.0 si tak môžu podniky na reálnych technológiách experimentálne otestovať a odladiť digitálne riešenia pred ich zavedením do vlastnej prevádzky.