Pracujeme na novinkách

Autor: 11. mája 2022 TestBed

Opäť rozvíjame nové možnosti pre testovanie a overovanie aplikácií pre priemyselné podniky v košickom TestBed 4.0.