Skip to main content

Pracujeme na novinkách

Autor: 11. mája 2022TestBed

Opäť rozvíjame nové možnosti pre testovanie a overovanie aplikácií pre priemyselné podniky v košickom TestBed 4.0.