Skip to main content

Fotoreportáž: Prvý TestBed 4.0 je realitou. Otvorenie pracoviska pomôže podnikom, školám i výskumu

Autor: 10. marca 2020TestBed

V deň s magickým dátumom 20.02.2020 sme slávnostne otvorili prvé slovenské testovacie laboratórium, orientované predovšetkým na riešenie praktických potrieb priemyselných podnikov spojených s digitálnou transformáciou. Akademická pôda Technickej univerzity v Košiciach poskytla myšlienke TestBedu 4.0 priestory a zázemie. Pracovisko umožňuje podnikom na reálnych technológiách experimentálne otestovať a odladiť digitálne riešenia pred ich zavedením do vlastnej prevádzky. Poskytuje technologické vybavenie a  špecialistov rôznym skupinám používateľov – podnikom, študentom, výskumníckym pracovníkom…

Zostava prezentujúca médiám a ostatným účastníkom nové testovacie pracovisko bola symbolická. Nie náhodou. Je ideálnou konšteláciu pre spoluprácu ďalšieho napredovania priemyslu. Zľava: za akademickú obec, dekan Strojníckej fakulty TUKE Jozef Živčák, štát reprezentovala generálna riaditeľka sekcie priemyselného prostredia a inovácií MH SR Miriam Letašiová, zástupca priemyselnej praxe – výkonný viceprezident Združenia automobilového priemyslu SR Pavol Prepiak a zástupca technologickej firmy s know-how pre Industry 4.0, ktorá TestBed 4.0 zriadila, predseda predstavenstva SOVA Digital Martin Morháč.

Celkové náklady na projekt s podporou eurofondov presiahli 600 000 eur. Okrem testovania riešení podnikov bude slúžiť aj na vzdelávanie študentov a výskumných pracovníkov, a rovnako podporí aj výskum a vývoj aplikácií pre Industry 4.0. Plánujeme prepájať ďalšie pracoviská a intenzívne kooperovať. Už dnes máme košické pracovisko prepojené s pracoviskom na Strojníckej fakulte STU v Bratislave, a plánujeme pokračovať aj s ďalšími univerzitami a testbedmi v rámci Európy.

Samotného prestrihávania pásky sa ujal symptomatický aktér,  kolaboratívny robot. Ten bol špeciálne na túto príležitosť naprogramovaný pre slávnostný úkon, zdvorilé pozdravenie zúčastnených a prestrihnutie pásky. Otvorenie ako sa patrí pre digitálne laboratórium testujúce strategické rozhodnutia podnikov a prípravu budúcich lídrov priemyslu.  Želania úspechov a inšpiratívnych výsledkov pre prevádzku zaznievali z každej strany.

Pre tých, ktorí sa riadia osvedčeným, lepšie raz vidieť ako dvakrát počuť, motivovalo otvorenie k návšteve TestBedu 4.0. Viac ako stovka hostí stála pri krste najmodernejšieho testovacieho pracoviska pre Industry 4.0 na Slovensku. Počas dňa sme absolvovali porovnateľné  množstvo rozhovorov. Nesmierne nás potešili pozitívne reakcie a slová uznania z úst kľúčových zástupcov priemyslu, akademikov ale aj študentov. Už počas nich sme dohadovali prvé spolupráce a diskutovali o možnosti rozbehnutia spoločných projektov.

Hostia mali možnosť prezrieť si jednotlivé pracoviská, ktoré pokrývajú kompletný tok spracovania zákazky v akejkoľvek priemyselnej firme. Zariadenia overujú riešenia všetkých činností priemyselného podniku dotýkajúce sa všetkých procesov od návrhu až po výrobu výrobku. Unikátne kyberfyzikálne pracoviská vytvorili naši pracovníci a špecialisti z partnerských spoločností. Sú vzájomne prepojené, takže na zostavách je možné overovať buď jednotlivé stroje a zariadenia, výrobné linky, ale aj montáž vykonávanú ľuďmi, robotizované pracoviská jednotlivo, rovnako aj celý výrobný systém.

Najcennejšou devízou pre úspešné výsledky TestBedu 4.0 sú ľudia. SOVA Digital má pripravený špičkový tím aj so strategickým know-how. A toto sú oni, teda časť z tímu odborníkov, ktorí sa vám budú venovať. Expertný tím SOVA Digital a jej dcérskych firiem – SIDAT Digital a CITO Digital, ktoré odborne pokrývajú celú náplň pracoviska. Spolu s nimi máme dnes pre vaše zadania k dispozícii viac ako stovku špecialistov. Posilou laboratória sú aj pracovníci Technickej univerzity v Košiciach, ale aj ďalších univerzít a perspektívne aj iných prepojených pracovísk. Tento model robí z TestBedu 4.0 jedinečný nástroj pre dosahovanie excelentných výsledkov pre prax, vývoj i vzdelávanie.

Príďte vyskúšať, overovať alebo sa len pozrieť.
Kontaktujte nás!