Skip to main content

TestBed 4.0 reaguje na nové výzvy

Autor: 20. októbra 2021TestBed

Vo februári minulého roka sme slávnostne otvárali prvý slovenský testbed zameraný na procesy a technológie Industry 4.0. Vtedy nikto z nás netušil, ako nám všetkým doslova o pár dní COVID-19 začne meniť plány a životy. A súčasne pred nás postaví nové výzvy: rozšíriť možnosti využívania pracovísk testbedu pre našich klientov, otvoriť jeho priestory pre edukačné účely pre univerzity i pre stredné školy a gymnáziá, ako aj prepojiť ho s prototypovým a inovačným centrom Technickej univerzity Košice (TUKE), na pôde ktorej je pracovisko TestBedu 4.0 zriadené… Na vymenovaných a mnohých ďalších výzvach intenzívne pracujeme.

Pracovne, v duchu hodenej rukavice v podobe covidovej a postcovidovej situácie, bol naladený aj prelom septembra a októbra – 29.9. a 1.10.2021, kedy sa tímy SOVA Group spoločne stretli v TestBede 4.0 na inovačných dňoch. Zámerom stretnutia bolo kumulovať na jednom mieste odborníkov skupiny pre hľadanie inovačných riešení a odkrývanie potenciálu TestBedu 4.0. Cieľom bola diskusia a hľadanie ďalších možností rozvoja TestBedu 4.0 pre potreby priemyselných podnikov vychádzahúcich z ich aktuálnej situácie a možností. Tie si v ňom dnes môžu testovať inovatívne riešenia, overovať funkčnosť, účinnosť a kompatibilitu, simulovať a optimalizovať výrobné a vnútropodnikové procesy.

V TestBede 4.0 kombinujeme rôzne aplikácie a technológie pre vývoj, overenie funkčnosti a kompatibility nových riešení v digitálnom prostredí a v interakcii s najmodernejšími dostupnými technológiami. Pracovisko je súčasne aj jedinečným výskumným prostredím pre vývoj a testovane inovatívnych riešení pre pokročilú a plne integrovanú priemyselnú výrobu a procesy pre inteligentné továrne. Vďaka flexibilnému prepojeniu univerzálnych výrobných nástrojov a prepracovaného riadiaceho systému je v Testbede 4.0 možné použiť rovnaké prostriedky na realizáciu rôznych operácií, ktoré stačí podľa potreby jednotlivých zadaní  nakonfigurovať.

Aj takto vyzerala práca na príprave riešení pre prax a vzdelávanie v inovačných tímoch. Hlavná misia – odkryť ďalšie reálne možnosti TestBedu 4.0 a vytvoriť funkčné ekosystémy prinášajúce hodnoty. Okrem iných sa inovátori zhodli na fakte, že naše podniky nie sú zatiaľ zvyknuté na hľadanie riešení prostredníctvom digitálnych aplikácií. To je potrebné zmeniť. Z tohto dôvodu sa zamerali aj na otázky ako možnosti pracoviska ešte viac priblížiť, a pracovali na ideách praktického využitia testbedu z rôznych uhlov pohľadu, pre rôzne segmenty a potreby podnikov.

Otváralo sa množstvo tém, hovorilo sa o trendoch, plánovalo, diskutovalo a diskutovalo. Jednou z kľúčových bola diskusia aj o tom, ako všetky potrebné informácie dostať do podnikov, k študentom a relevantnej verejnosti.

Súčasťou diskusie bolo aj hľadanie spôsobov prepojenia digitálneho pracoviska TestBedu 4.0 s manufaktúrnou časťou Prototypového a inovačného centra Technickej univerzity Košice. Myšlienka spájania otvára jedinečnú možnosť využitia potenciálu oboch pracovísk pre vývoj  a testovanie riešení, prezentáciu technológií, názorné ukážky pre vzdelávanie pracovníkov a študentov.

Počas jesenných inovačných dní v TestBede 4.0 odznelo množstvo inšpiratívnych a životaschopných námetov na realizáciu. Na viacerých už teraz pracujeme, aby sa mohli čo najskôr postupne uvádzať do života.