Skip to main content

Firmy majú mnohokrát skreslené informácie o reálnom využívaní strojov a zariadení, prípadne nemajú žiadne relevantné informácie o tom, ako boli ich zariadenia vyťažené. Problém pri starších zariadenia je, že neposkytujú žiadne informácie, pretože často nemajú žiadny riadiaci člen. Napríklad, staršie sústruhy či frézy nevedia poskytnúť informáciu či pracujú alebo sú vypnuté. Naopak, nové CNC stroje často vedia komunikovať po sieti, ale dáta nie sú sprístupnené pokiaľ za to nezaplatíte výrobcovi stroja. Preto informovanosť v reálnom čase ako aj informácie z minulosti neexistujú. Ak chce spoločnosť optimalizovať a inovovať, musí sa vedieť oprieť o dáta.

Popis služby:

  • prevedieme vás od konceptu zberu dát až po návrh, ako mať zber dát implementovaný so zameraním sa na vaše hlavné ciele
  • prvý krok je definovanie, čo sa má zberom dát docieliť
  • druhý krok je analýza strojového vybavenia, ktoré by malo byť monitorované
  • v ďalších krokoch sa zanalyzujú dáta, ktoré už existujú (sú dostupné, sú dostačujúce,…)
  • navrhne sa najvhodnejší postup zavádzania senzorov
  • spôsob dodania služby: zákazník dostane funkčnú dizajnovú špecifikáciu (návod dopracovať sa k požadovanému cieľu, cenovú ponuku na implementáciu, popis rizík,…)

Služba je určená pre:

  • Veľké, stredné a malé výrobné podniky – automotive, strojárstvo, elektrotechnika, potravinárstvo… (diskrétna výroba)
  • Výroba, výrobná technológia, procesný inžiniering, projektový manažment…

Cena:

600,- €/deň

Získate

Unifikované pripojenie „akéhokoľvek“ starého zariadenia s „akýmkoľvek“ typom riadiaceho systému

Možné pripojenie stoviek až tisícok zariadení

Je možné ju zriadiť lokálne vo firme (vznikne lokálna rádiová sieť IoT) alebo využiť prenos dát do cloudu

Dosah v rámci firmy niekoľko stoviek metrov cez priečky, niekoľko km na otvorenom priestranstve

Jednoduchá implementácia do firemnej infraštruktúry

Online vizualizácia činnosti strojov