Skip to main content

Na vývoji výrobnej linky alebo stroja obyčajne pracujú strojní konštruktéri, elektro-konštruktéri a PLC programátori. Doterajšie vývojové nástroje pracujú bez vzájomnej väzby. V bežnej praxi sa však neoveruje vo virtuálnom prostredí, či výsledky práce všetkých troch profesií budú vzájomne dobre fungovať, a zistí sa to až na postavenej linke. Odlaďovanie PLC programu na reálnej linke nesie so sebou určité riziká, a hlavne sa robí až v čase, keď linka stojí. To predlžuje dobu dodávky, zvyšuje náklady a najmä, ohrozuje termín zahájenia činnosti linky.

Popis služby:

  • definovanie základných požiadaviek a funkčnosti navrhovaného zariadenia zo strany zákazníka
  • dodanie 3D modelu zariadenia zo strany zákazníka alebo spracovanie 3D modelu pracovníkmi SOVA Digital
  • vytvorenie modelu digitálneho dvojčaťa výrobnej linky alebo jednoúčelového stroja
  • otestovanie navrhnutého modelu s využitím technologickej výbavy testbedu

Spôsob dodania: Dodávka hotového modelu digitálneho dvojčaťa, jeho odskúšanie v priestoroch TESTBED (v prípade, že zákazník nemá potrebné licencie)

Služba je určená pre:

  • Firmy, ktoré robia vývoj a výrobu jednoúčelových strojov a komplexných výrobných liniek
  • Integrátorov automatizácie
  • PLC programátorov

Cena:

700,- €/deň

Získate

Vďaka digitálnemu dvojčaťu linky vieme overiť vzájomné fungovanie už vo fáze vývoja, kedy linka ešte nestojí. To prináša:

Možnosť odlaďovať program v bezpečnom virtuálnom prostredí

Znížiť riziko poškodenia stroja pri odlaďovaní programu

Zväčšiť časový priestor pre PLC programátorov na prípravu a odladenie programu

Skrátiť celkový čas dodávky stroja, keďže programátor môže odlaďovať program skôr, ako je stroj postavený