Skip to main content

Dnes podniky často potrebujú buď automatizovať výrobu, rozšíriť vyrábané portfólio na existujúcich pracoviskách alebo reorganizovať pracoviská pre účely šetrenia priestoru vo výrobných halách alebo zvyšovania výkonnosti.

Takéto zmeny nesú zo sebou veľa výziev, a sú mnohokrát spojené s nemalými finančnými investíciami.

Ukazovatele, ako výkon pracoviska, zásobovanie, počet pracovníkov, sú často odhadované a prepočítavané len na ideálny stav, keď všetko funguje ako má. Skúsenosti sú však také, že po rozbehu projektu pracoviská nedosahujú potrebný výkon, a investuje sa dodatočný kapitál a čas na ladenie detailov, ktoré unikli pri zadaní a riešení projektu.

Popis služby:

  • vytvorenie parametrického modelu pracoviska, výrobnej linky alebo logistiky
  • zmena parametrov modelu pomocou jednoduchého ovládacieho menu
  • spôsob dodania služby: zákazník dostane parametrický model, ktorý môže využívať pre potreby analýz, spoločný workshop, kde sa analyzujú rôzne scenáre

Služba je určená pre:

  • Veľké a stredné výrobné podniky – automotive, strojárstvo, elektrotechnika, potravinárstvo…
  • Výroba, výrobná technológia, procesný inžiniering, projektový manažment…

Cena:

600,- €/deň
Cena sa stanovuje na základe rozsahu prác. Menšie projekty trvajú niekoľko dní, rozsiahle niekoľko týždňov

Získate

Projektový tím si pomocou parametrického modelu dokáže vyjasniť detaily, a nájsť ideálne riešenia pre potreby výroby aj logistiky

Eliminovanie množstva a dĺžky porád o konceptoch riešení (zjednotenie pohľadov v tíme)

V parametrickom modeli je možné kedykoľvek vrátiť, zastaviť a analyzovať, prečo sa procesy chovajú inak ako sme očakávali

Pri vytváraní modelu sa preberajú detaily funkčnosti každého procesu, čím sa upresňuje aj pohľad nadväznosti procesov

Netendenčné overenie investície pred podpisom zmluvy s dodávateľom výrobnej linky alebo zariadenia