Skip to main content

Podniky často buď automatizujú výrobu alebo menia usporiadanie na existujúcich pracoviskách, vytvárajú nové pracoviská alebo redukujú počet pracovníkov na pracovisku. Cieľom je šetrenie priestoru, optimalizácia nákladov na prácu alebo zvýšenie produktivity pracoviska.

Takéto zmeny firmy často riešia iba pomocou 2D layoutu či prepočtov v MS Exceli. Pohyb a úkony pracovníka na pracovisku sú často dolaďované, až keď sú stroje a zariadenia na mieste. Výsledky takto pripravených a spracovaných projektov bývajú dosť často vzdialené od očakávania.

Popis služby:

  • vytvorenie modelu činností pracovníka vo výrobe
  • zmena parametrov činností pracovníka pomocou jednoduchého ovládacieho menu
  • spôsob dodania služby: zákazník dostane model strojov a procesov, ktoré budú od reálneho operátora vyžadovať pracovné činnosti (nakladanie stroja, montáž, dopĺňanie materiálu, kontrola kvality…). Pracovnici tak budú riešiť úlohy, ako keby boli na pracovisku. Pričom reagujú na situácie, ktoré vznikajú v simulovanom prostredí
  • týmto spôsobom je možné pracovisko sledovať na dvoch úrovniach. Na prvej pozorujeme pracovníkov ako sa pohybujú v priestore, ako sa rozhodujú pri práci a hlavne, pozorujeme čo im robí prekážky v práci
  • druhá úroveň je sledovanie výkonu pracoviska. Aký výstup dostaneme z pracoviska, koľko bolo prestojov. Koľko času trvala operácia a tak ďalej
  • kooperácia pracovníka s modelom je možná v dvoch nastaveniach. Pri prvom pracovisko určuje koľko času má pracovník tráviť činnosťou. Pri druhom nastavení pracovník vykonáva činnosť, a pracovisko zaznamenáva trvanie jeho činnosti (získavanie cyklového času operácie)
  • parametrické simulácie sa využívajú najmä pri väčších projektoch, kde je potrebné počítať s časom prípravy simulačného modelu

Služba je určená pre:

  • Veľké, stredné a malé výrobné podniky – automotive, strojárstvo, elektrotechnika, potravinárstvo…
  • Výroba, výrobná technológia, procesný inžiniering, projektový manažment…

Cena:

700,- €/deň

Získate

Projektový tím si pomocou kooperácie s modelom pracoviska dokáže vyjasniť detaily pohybu pracovníkov a ich rozhodovacích pravidiel

Nájsť ideálne riešenia pre potreby výroby obsluhovanej ľuďmi

Eliminovať porady o konceptoch riešení (zjednotenie pohľadov v tíme)

Odskúšanie si práce a variantov vo veľmi krátkom čase

Odhaliť detaily nevyváženosti v rozdelení práce

Netendenčné overenie pracoviska