Skip to main content

Východiská:

Každý podnik využíva niekoľko softvérových systémov, potrebuje zbierať dáta a potrebuje, aby všetky dáta tiekli skrz celú firmu. Cesta k digitalizácii podniku vedie k integrácii podnikových systémov a riešení.

TestBed 4.0 ponúka:

  • V testbede sú prepojené riešenia pokrývajúce rozhodujúcu digitalizačnú potrebu pre stredný a malý podnik strojárskeho charakteru. Je tu celopodnikový informačný systém, pokrývajúci procesy od obchodu až po plánovanie a riadenie výroby, s plným prepojením na PLM systém a CAD systémy, s pripojeným zberom dát zo strojov, z pohybu materiálu a logistiky, s pripojením digitálneho dvojčaťa riadiaceho výrobnú linku…

Získate

Prehľad, ako takýto podnik môže fungovať, na čo všetko je potrebné myslieť pri návrhu architektúry, tokov dát, riadiacich tokov integrovaného podniku