Skip to main content

Východiská:

Medzi ERP systémami bývajú dosť veľké rozdiely. Často pokrývajú len niektoré základné podnikové potreby. Personál tak niekedy nemá prehľad, aké sú možnosti riešenia konkrétnych situácií (napríklad dispečingy, ich príprava, trvanie, alebo firmám chýba reálny prehľad o trvaní operácií, či o tom, v akom momentálnom stave rozpracovanosti sa zákazky nachádzajú…)

TestBed 4.0 ponúka:

  • Prostredníctvom ERP systému v testbede je možné ukázať možnosti, ako sa dajú odpisovať operácie alebo zbierať informácie priamo zo strojov, ako sa na tri kliky pripravíte na dispečing, a jeho trvanie sa skráti na zlomok času…

Získate

Prehľad a inšpiráciu, čo všetko sa dá vo vašom podniku zlepšiť, čo všetko môžete požadovať od svojho dodávateľa ERP systému, alebo dokonca vymeniť váš doterajší ERP systém, a nahradiť ho ďaleko vhodnejším riešením