Skip to main content

Východiská:

Na vývoji výrobnej linky alebo stroja obyčajne pracujú strojní konštruktéri, elektro-konštruktéri a PLC programátori. Pri oživovaní takéhoto zariadenia sa veľmi často objavujú rozdiely medzi zámerom, zosúladením a výsledkom. Tieto rozdiely predlžujú a predražujú oživenie zariadenia.

TestBed 4.0 ponúka:

  • V testbede je možné vytvoriť fyzický model riadenia zariadenia, prepojiť ho s jeho digitálnym modelom a overiť funkčnosť digitálneho modelu vopred

Získate

Pokiaľ vyvíjate mechatronické zariadenia, na tomto pracovisku si môžete reálne overiť, akú zmenu by mohlo priniesť vašej spoločnosti využitie takéhoto spôsobu vývoja výrobkov a využitia týchto technológií