Skip to main content

Východiská:

Mnohé výrobky (najmä v opakovanej výrobe) sa vyznačujú pomerne vysokou zložitosťou. Najčastejšie je potrebné ošetriť situácie úplnosti montáže, rozmerové pomery, správnosť pozícií jednotlivých komponentov a podobne. Dnes to obvykle kontrolujú vizuálne ľudia, stáva sa, že nie vždy zachytia disproporcie voči požadovanému stavu.

TestBed 4.0 ponúka:

  • V testbede je možné vyskúšať si aplikáciu pracujúcu v oblasti rozšírenej reality

Získate

Posúdenie a prediskutovanie možnosti riešenia využitia rozšírenej reality pre vaše potreby