Skip to main content

Východiská:

Variantnosť a rozmanitosť výroby prudko narastá. V mnohých prípadoch sa dostáva do takej úrovne, že je prostredníctvom papierovej dokumentácie nerealizovateľná alebo prináša množstvo problémov a spomaľuje práce.

TestBed 4.0 ponúka:

  • Ukážky, ako môže byť montážnikom sprístupňovaná dokumentácia v digitálnej podobe, takmer zaručene správna, umožňujúca vidieť aj najmenšie 3D detaily, čo papier neumožňuje, a veľmi rýchlo získateľná. Ako nástroj je tam využívaný PDM/PLM systém, a v jeho prostredí sa dokumentácia riadi a zobrazuje

Získate

Predstavu o možnostiach aplikácie bez papierovej dokumentácie v podmienkach montáže a jej dopadov a prínosov pre podnik

Posúdenie a prediskutovanie možnosti riešenia aplikácie takéhoto riešenia pre vaše konkrétne podmienky