Skip to main content

Východiská:

Výrobca má potrebu posúdiť efektivitu fungovania niektorých jeho bežiacich alebo pripravovaných procesov.

TestBed 4.0 ponúka:

  • V testbede sú fyzické pracoviská, ktoré sa veľmi rýchlo dajú prispôsobiť tak, aby reprezentovali (simulovali) správanie veľmi širokého spektra strojov a zariadení
  • Pracoviská sú spojené so simulačným softvérom, čím sa vytvárajú digitálne dvojčatá
  • Touto formou je možné vymodelovať reálne procesy a zariadenia, a hľadať úzke miesta, zdroje problémov, prestojov, hľadať a overovať nové varianty riešenia alebo si vyskúšať „čo sa stane keď…“

Získate

Prehľad a poznatky o možnostiach aplikácie digitálneho dvojčaťa v podmienkach vášho podniku

Posúdenie a prediskutovanie možnosti riešenia vášho konkrétneho procesu