Skip to main content

Východiská:

Jedným z častých problémov v súčasnosti je neznalosť, kde sa nachádza rozpracovaný materiál (v ktorom medzisklade a kde je tam umiestnený), a druhou výzvou je zlepšenie fungovania logistiky. Úlohou je nielen získať potrebné informácie, ale ich aj spracovať a distribuovať tak, aby sa šírili v celom podniku a hlavne, aby sa skracoval čas spracovania zákaziek.

TestBed 4.0 ponúka:

  • V testbede je nainštalovaná sieť RTLS, mapujúca určitý priestor, ktorá dokáže zachytiť akýkoľvek pohyb senzora (tagu), ktorý môže byť pripojený na paletu, človeka alebo dopravné zariadenie
  • V testbede je nainštalovaný ERP systém
  • ERP systém dostáva dáta z RTLS systému, spracováva ich a používa na riadenie výrobného a logistického procesu alebo na vyhodnotenie efektivity tokov či už materiálu, dopravných zariadení alebo ľudí

Získate

Predstavu o možnostiach aplikácie RTLS, jej dopadov a prínosov pre podnik, a zároveň o využití dát získaných touto formou

Posúdenie a prediskutovanie možnosti riešenia aplikácie takéhoto riešenia pre vaše konkrétne podmienky