Skip to main content

Východiská:

Vo väčšine podnikov, ktoré majú konštrukciu, TgPV a výrobu, sa dáta z konštrukcie a technológie zapisujú ručne do ERP systému, aj keď často tieto útvary používajú buď PDM/PLM systém alebo aspoň vlastnú aplikáciu. Pritom dáta musia medzi týmito útvarmi a ostatnými časťami podniku tiecť obojsmerne. Ručné spracovanie je zdĺhavé a spojené s množstvom chýb.

TestBed 4.0 ponúka:

  • V testbede je nainštalovaný ERP systém a PLM systém, tieto sú vzájomne prepojené a umožňujú detailne posúdiť dátové toky a odsimulovať správanie obidvoch systémov

Získate

Posúdenie a prediskutovanie možnosti riešenia aplikácie takéhoto riešenia pre vaše konkrétne podmienky a čo všetko môžete požadovať od vašich dodávateľov ERP a PLM