Skip to main content

Východiská:

Virtuálna realita je veľmi účinný a efektívny nástroj, ako vopred preveriť najmä pripravované zmeny, investície, aby sme čo najviac eliminovali riziká.

TestBed 4.0 ponúka:

  • V testbede je možné vyskúšať si aplikáciu virtuálnej reality pri posúdení možností umiestnenia napríklad linky do priestoru, posúdenie a nastavenie usporiadania zariadení v priestore, posúdení ergonómie pracovísk, ergonómie práce človeka…

Získate

Posúdenie a prediskutovanie možnosti riešenia využitia virtuálnej reality pre vaše potreby