Skip to main content

Východiská:

Výrobné stroje sú veľmi drahé zariadenia, ktoré nie sú vždy optimálne vyťažované a nie je dostatočný prehľad o ich náplni. To obmedzuje efektivitu pri plánovaní výroby a tým ich vyťaženosť.

TestBed 4.0 ponúka:

  • V testbede je nainštalovaný IoT zber dát zo strojov a zariadení, zachytávajúci stavy vyťaženosti jednotlivých zariadení
  • V testbede je nainštalovaný ERP systém
  • ERP systém dostáva dáta z IoT systému, spracováva ich a používa na riadenie výrobného a logistického procesu

Získate

Predstavu o možnostiach aplikácie IoT, jej dopadov a prínosov pre podnik, a zároveň o využití dát získaných touto formou

Posúdenie a prediskutovanie možnosti riešenia aplikácie takéhoto riešenia pre vaše konkrétne podmienky